Kuwaua Waabudu Makaburi

Swali: Inabainika kutokana na maneno ya mwandishi [asw-Swan´aaniy] (Rahimahu Allaah) ya kwamba waabudu makaburi wanauawa au hapana? ´Allaamah al-Fawzaan: Hili halina shaka. Haya ndio makusudio ya maneno yenyewe. Na kumethibiti maneno vita vya Maswahabah kuwapiga vita Khawaarij, Ahl-ul-Yamaamah ilihali nao wanasema "Laa ilaaha illa Allaah", kumpiga vita mwenye kuabudu makaburi. Haya yote yamethibiti. Muulizaji: Na je, kuwapiga vita ni lazima iwe kwa mpangilio wa mtawala au hapana? ´Allaamah al-Fawzaan: Halina shaka. Hawauawi ila kwa mtawala wa Waislamu. Yeye ndiye apangaye vita, au kuwakilisha mwenye kufanya hivyo. Haijuzu kwa watu kuua bila ya uongozi wa mtawala.

Swali:
Inabainika kutokana na maneno ya mwandishi [asw-Swan´aaniy] (Rahimahu Allaah) ya kwamba waabudu makaburi wanauawa au hapana?

´Allaamah al-Fawzaan:
Hili halina shaka. Haya ndio makusudio ya maneno yenyewe. Na kumethibiti maneno vita vya Maswahabah kuwapiga vita Khawaarij, Ahl-ul-Yamaamah ilihali nao wanasema “Laa ilaaha illa Allaah”, kumpiga vita mwenye kuabudu makaburi. Haya yote yamethibiti.

Muulizaji:
Na je, kuwapiga vita ni lazima iwe kwa mpangilio wa mtawala au hapana?

´Allaamah al-Fawzaan:
Halina shaka. Hawauawi ila kwa mtawala wa Waislamu. Yeye ndiye apangaye vita, au kuwakilisha mwenye kufanya hivyo. Haijuzu kwa watu kuua bila ya uongozi wa mtawala.