Kunyanyua Mikono Wakati Wa Du´aa Kumuombea Maiti

Muulizaji: Jana ulisema ya kwamba kunyanyua mikono wakati wa Du´aa kumuombea maiti inajuzu baada ya kumzika maiti inajuzu... ´Allaamah al-Fawzaan: Si kwamba inajuzu ni mustahaba. Kwa kuwa kunyanyua mikono wakati wa Du´aa ni katika sababu za kukubaliwa Du´aa, isipokuwa mahali ambapo aliomba Mtume na wala hakunyanyua mikono yake mahali hapo. Muulizaji: Je, inyanyuliwe mikono wakati wa kulitembelea kaburi? ´Allaamah al-Fawzaan: Wakati wa Du´aa. Inyanyuliwe wakati wa Du´aa.

Muulizaji:
Jana ulisema ya kwamba kunyanyua mikono wakati wa Du´aa kumuombea maiti inajuzu baada ya kumzika maiti inajuzu…

´Allaamah al-Fawzaan:
Si kwamba inajuzu ni mustahaba. Kwa kuwa kunyanyua mikono wakati wa Du´aa ni katika sababu za kukubaliwa Du´aa, isipokuwa mahali ambapo aliomba Mtume na wala hakunyanyua mikono yake mahali hapo.

Muulizaji:
Je, inyanyuliwe mikono wakati wa kulitembelea kaburi?

´Allaamah al-Fawzaan:
Wakati wa Du´aa. Inyanyuliwe wakati wa Du´aa.