Fataawa Mpya

Ni ipi Radd kwa mwenye kukhusisha kufanya tendo jema siku ya Maulidi ya Mtume (Swalla Allaahu ´alayhi wa sallam) kutokana na aliyopokea Imaam Muslim katika "as-Swahiyh" yake wakati alipoulizwa (Swalla Allaahu ´alayhi wa sallam) ni kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, akasema:

"Hiyo ni siku niliyozaliwa."?

Mtu anafunga safari kwa ajili ya kwenda kuswali nyuma ya imamu mwenye sauti nzuri au kwa ajili ya kufanya I´tikaaf kinyume na Misikiti mitatu.

Ni ipi hukumu ya kuvunja makanisa na kuyafanya Misikiti baada ya kuyauza? Kadhalika majumba ya ngono na sehemu nyinginezo ambapo Allaah Anaasiwa au Anashirikishwa?

Je, katika Uislamu kuna Bid´ah nzuri na Bid´ah mbaya?

Ruqyah ya Kishari´ah inasomwa mara ngapi? Lini inasomwa; usiku au mchana na ni ipi nyakati bora katika hizo? Je, inasomwa siku ya Ijumaa pekee au katika siku zingine pia za wiki?

Makala 5 Mpya