Fataawa Mpya

Muislamu mwenye kuishi katika nchi hii ni lazima afuatilie namna nyama zinavyochinjwa na kama mchinjaji anaswali au haswali?

Kuna ambao wanataka kuleta ukaribu baina ya Salafiyyah na Ashaa´irah na kusema kuwa tofauti zao ni za kimaana tu. Je, ni sahihi?

Je, Hadiyth zilizothibiti juu ya fadhila ya Suurah "Yaa Siyn" ni Swahiyh?

Hadiyth isemayo:

“Ummah huu utafarikiana katika mapote sabini na tatu. Yote yataingia Motoni isipokuwa moja.”

ni Swahiyh?

Baadhi ya waalimu zetu madrasah katika somo la Fiqh wameshauri kusoma Fiqh katika moja ya madhehebu ya ki-Fiqh. Lakini hata hivyo tunapata baadhi ya mambo yanaenda kinyume na Fataawaa za wanachuoni kama mfano wa Shaykh Ibn Baaz na Ibn ´Uthaymiyn (Rahimahumaa Allaah). Tufanye nini; tutangulize yaliyo kwenye madhehebu au yaliyo kwenye fatwa?

Makala 5 Mpya