Fataawa Mpya

Je, Mitume siku ya Qiyaamah watafanyiwa hesabu na kupimwa matendo yao kama wengine?

Baadhi ya wachinjaji wakati wanapochinja hawamtaji Allaah. Je, inajuzu kwangu kula kwenye kichinjwa hivi?

Mimi ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka kumi na tisa na nina uwezo wa kuoa. Je, unanipendekeza kuoa kwa miaka hii?

Je, ni lazima kwa mlinganizi kwenda sehemu ambazo zina fitina, wanawake kuonyesha mapambo na mchanganyiko wa wanaume na wanawake kama mfano wa hospitali kwa ajili ya kuwalingania wasiokuwa Waislamu katika Uislamu na kitendo chake hichi anafanya kila siku?

Ni ipi hukumu ya kuswali kati ya nguzo mbili pamoja na kujua ya kwamba Msikiti ni mpana?

Makala 5 Mpya