Fataawa Mpya

Niliswali nyuma ya Imamu na mimi nilikuwa katika safari. Imamu huyu hakunyanyua mikono yake wakati alipofungua Swalah kwa Takbiyr ya kwanza. Je, Swalah yangu ni sahihi?

Umetueleza katika darsa yako iliyotangulia ya kwamba inajuzu wakati wa Du´aa kutawassul kwa matendo mema. Je, inajuzu kumuombea Du´aa mgonjwa katika hali ambapo amelala na hana fahamu na kutawassul kwa Allaah kwa matendo yake mema Allaah amponye?

Kulitokea tatizo baina yangu mimi na mke wangu kutokana na ugomvi uliotokea. Karibu miezi mitano anaomba Talaka na bado anaendelea na msimamo wake huo. Ni ipi nasaha yako kwangu na kwake?

Mchawi ambaye amesimamishiwa hadd anaswaliwa?

Ni yapi madhehebu ya Raafidhwah juu ya Sifa za Allaah?

Makala 5 Mpya