Fataawa Mpya

Ni ipi hukumu kwa mwenye kuhalalisha muziki?

Nimetatizwa juu ya jibu lako kuhusu kujenga kanisa. Je, kufuru inakuwa kwa kitendo chenyewe au inatokamana na I´tiqaad kwa hilo?

Katika mji wetu watu wanatufu kwenye makaburi na wanaapa kwa asiyekuwa Allaah kwa madai ya kwamba Tawhiyd ni kwa nia. Ni ipi njia bora zaidi ya kuwakinaisha hawa wanaoapa kwa asiyekuwa Allaah kwa madai ya kwamba Tawhiyd ni kwa nia? Vipi nitawakinaisha?

Ni ipi hukumu ya kuingia katika ukumbi wa kuangalia sinema?

Shirki ndogo ni dhambi kubwa zaidi kuliko madhambi makubwa?

Makala 5 Mpya