Fataawa Mpya

Unaweza kuwatahadharisha waislamu juu ya ukhatari wa ISIS na kuwahimiza watu kujiepusha nao na kutowa na huruma kwao?

Je, imamu alete Sujuud-us-Sahuw ikiwa atasoma kwa sauti katika Swalah ya Dhuhr kisha baadae akakumbuka na akasoma kimya?

Kaka yangu ameoa na ana watoto wane. Haswali. Je, una maneno mazuri au nasaha ya kumpa?

Kuna mwanamke mzee ameumbwa kiasi cha kwamba hawezi hata kutikisika. Anaacha kuswali kwa sababu nepi zake ni najisi. Unamnasihi nini na vipi atatawadha?

Ni ipi hukumu ya kumwita mjomba, shangazi na khalati kwa Kun-yah yao?

Makala 5 Mpya