Fataawa Mpya

Kuna ambao wanatumia hoja kwa Hadiyth ya Mtume (Swalla Allaahu ´alayhi wa sallam):

"Jihaad itaendelea kuwepo mpaka Qiyaamah kisimame."

Wanasema ni kwa nini wanachuoni wanasema kuwa Ummah hauwezi kufanya Jihaad ya kupambana leo na kwamba zama hizi zinafanana na zama zile. Ukiongezea juu ya hilo Mtume (Swalla Allaahu ´alayhi wa sallam) amesema:

"Jihaad itaendelea kuwepo mpaka Qiyaamah kisimame."?

Mimi ni kijana mwenye msimamo na nina hamasa na kupigana Jihaad katika njia ya Allaah. Marafiki zangu wengi wameenda katika Jihaad na aliyebaki ni mimi - na mimi nasubiri idhini ya wazazi. Unaninasihi nini?

Je, ni sahihi yanayosemwa ya kwamba wewe unapinga Jihaad katika njia ya Allaah?

Ni ipi nasaha yako kwa wale walioathirika na Khawaarij wa leo, wanawatetea na wanawaita kuwa ni "Mujaahiduun"? Watu hawa hawawafuati wanachuoni wakubwa na nasaha zao...

Unawanasihi nini wale wenye kuwakimbiza vijana na elimu na kulingania katika Tawhiyd na kusema kwamba elimu inatosha na sasa ni wakati wa kupigana Jihaad katika njia ya Allaah?

Makala 5 Mpya