Fataawa Mpya

Vipi kuhusu kauli “Jum´ah mubaarakah”?

Nilimkataza mke wangu vazi ambalo wanachuoni walitoa Fatwa kutojuzu kulivaa kwa kumwambia “wewe kwangu ni haramu [ukivaa]”. Mara ya kwanza akaitikia, lakini hata hivyo akalivaa kwa mara ya pili kwa kusahau – kama alivyosema. Ni lipi la wajibu juu yangu katika hali kama hii?

Tunasikia baadhi ya watu wanasema ´Qadar imetaka`. Je, msemo huu una makosa katika upande wa ´Aqiydah?

Ni ipi hukumu kwa mwenye kuwasifu Ahl-ul-Bid´ah ilihali ni mwenye kujua kuwa ni Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhwalaal? Je, na yeye anaingia katika Ahl-ul-Bid´ah?

Dada huyu anauliza hukumu ya Qur-aan inayoandikwa na kutundikwa nyumbani au kuvaliwa ikawa kama ni Hijaab?

Makala 5 Mpya