Fataawa Mpya

Je, mtu aende katika vikao vya Ahl-ul-Ahwaa´ na kuhudhuria mihadhara yao na kuwatolea Salaam?

Tunajua kuwa kuwasengenya Ahl-ul-Bid´ah inajuzu. Lakini je, hilo lina masharti? Ikiwa jibu ni ndio, ni zipi sharti hizo?

Je, inajuzu kwa mwanamke kusafiri peke yake kutoka Jeddah kwenda Riyaadh kwa kuwa mume wake anaishi Riyaadh na yeye anasoma Jeddah pamoja na kujua pia muda wa safari yake kwa usafiri wa ndege ni saa moja au saa moja na nusu?

Dada huyu ni kutoka Ufaransa anasema kuwa mume wake ni mtu asiyeswali na anafanyia mzaha Dini. Je, atengue ndoa na ni ipi njia ya kufanya hivo kwa kuzingatia ya kwamba ninaishi katika nchi ya kikafiri?

Je, hukumu za ki-Fiqh zichukuliwe kutoka katika madhehebu ya Abu Haniyfah (Rahimahu Allaah) au yaachwe kwa kuzingatia ya kwamba madhehebu yake yamesimama juu ya rai na si dalili na lingine ni kwa kuzingatia ya kwamba ametuhumiwa kuwa yuko na Irjaa´.

Makala 5 Mpya