Fataawa Mpya

Je, kurejea kwa wanachuoni wakati wa mnasaba wa tofauti au kutaka kutatua tofauti inazingatiwa kuwa ni kufuata kichwa mchunga? Baadhi ya washabiki wanasema kuwa huku ni kuwaabudu wanachuoni.

Je, inajuzu kutafuta elimu kutoka kwa Ahl-ul-Bid´ah na kusoma vitabu vyao kwa kukosekana vitabu vya Ahl-us-Sunnah katika mji wangu?

Kuna mtu amemchumbia msichana na amemuona muono wa Kishari´ah na kukubali kukatimia. Je, anaweza kuomba kumuona kwa mara nyingine kwa kuwa amesahau sura yake na anataka kuhakikisha kukubali kwake?

Ni upi usahihi wa Fatwa inayonasibishwa kwako kuhusu kuendelea kususa mashirika ya bidhaa za Denimark na unashauri nini kuhusiana na wao na kukomeka na ususaji?

Kuna mwanamke mwenye umri mkubwa anasahau sana hivi karibuni ambaye hapo mwanzoni alikuwa ni mtu wa ´ibaadah na wema. Kipindi cha mwaka na nusu au takriban miaka miwili hatawadhi isipokuwa mpaka apelekwe bafuni. Wakati mwingine anafanya Tayammum kwenye kitanda chake. Haswali isipokuwa mpaka akumbuke. Na anaposwali anasahau na anazungumza ndani ya Swalah na yule aliyeko pembezoni mwake. Wakati mwingine huenda hata akaimba Qaswiydah ilihali yuko anaswali. Tufanye nini na yeye na juu yake ana kitu?

Makala 5 Mpya