Fataawa Mpya

Ni wanachuoni wepi ambao inatakikana kusoma kwao? Je, inatosheleza kwa mtu kusoma muda mfupi ili astahiki kutoa fatwa na kusomesha?

Ni vipi mke anaweza kutoa kafara ikiwa amekaribia kutumbukia kwenye zinaa? Anahisi ni mwenye deni, ametubu na anataka kuhifadhi heshima ya mume wake. Je, ni wajibu kwake kumweleza mume wake aloyafanya?

Ni vipi mtu anaweza kutofautisha kati ya usengenyaji na uvumi ambako unakutahadharisha na kuwasema vibaya na kutahadharisha Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhwalaal?

Nilikuwa nikihudhuria darsa za wanachuoni na kusoma vitabu vya Kiislamu. Halafu nikapewa mtihani wa Twitter na uchambuzi wa kisiasa. Ninajua fika ya kwamba hili ni katika njama za Shaytwaan, vipi nitaachana na hilo na kushinda matamanio yangu?

Kuna ndugu yetu aliyeko Oman ambaye alijibiwa na mmoja katika anayenasibishwa na wanachuoni wakubwa katika mji wetu kwa majibu ya wanachuoni walivosema kuhusu Ahmad al-Khaliyliy ambaye ni Muftiy wa Oman. Ni zipi nasaha zako kuhusiana na ndugu zetu wanafunzi?

Makala 5 Mpya